Õppematerjalid repositooriumisse

Teade E-õppe repositooriumi kasutajale!

 

Alates 01.07.2020 ei ole E-õppe repositoorium enam kasutajatele kättesaadav. E-õppe repositpoorium on vananenud keskkond, mida edaspidi ei arendata ega hooldata.
Kui Sa oled seni oma õppematerjali hoiustanud E-õppe repositooriumis, siis nüüd palume Sul tõsta oma materjalid üle E-koolikotti aadressil e-koolikott.ee.

 

E-koolikott on digitaalse õppevara portaal, mis sisaldab õppematerjale lasteaedadele, koolidele ja kutsekoolidele. E-koolikott võimaldab õpetajatel rikastada ainetunde kaasaegsete õppematerjalidega, õpilastel iseseisvalt erinevate õppematerjalide toel õppida ning lapsevanematel vajadusel oma lapsi abistada.

Kindlasti jälgi, et Sinu materjal, mille Sa E-koolikotti tõstad, oleks ajakohane ja uuendatud!

 

Kui E-õppe repositooriumis sai materjalidele valida mistahes litsentsi, siis E-koolikotis olevad materjalid on kõik CC BY SA 3.0 litsentsiga (loe lähemalt E-koolikoti avalehelt).

Küsimuste korral võta palun ühendust e-koolikott@hitsa.ee


Repositoorium - Vaata
Materjali nimi
-/5
Võlgade sissenõudmine
Kool Lääne-Viru Rakenduskõrgkool
Materjali tüüp: Õpiobjekt
Lühikirjeldus: Eesmärgiks on...
- anda ülevaade võla tekkimise alustest;
- anda ülevaade maksete aluseks olevatest dokumentidest;
- anda ülevaade maksete sanktsioonidest maksete tasumisega viivitamise korral;
- anda ülevaade sanktsioonidest lepingu rikkumise korral;
- anda ülevaade lepingu täitmise tagamise võimalustest;
- Kuidas uurida lepingupartneri tausta?
- Mida tuleb hinnata võla sissenõudmisel?
- Kuidas leida sobivaim ja kiirem tee võlausaldaja nõude rahuldamiseks?
- Võlgade kohtuväline sissenõudmine;
- Võlgade kohtulik sissenõudmine;
- Klientide krediteerimis- ja võlgade sissenõudmisreeglid.

Kursus on vajalik selleks, et hõlbustada ja arendada kaugõppijate iseseisvat tööd.
Õppekava: Ärijuhtimise rakenduskõrghariduse õppekava
Sihtrühm: Raamatupidamise, ärijuhtimise ja kaubandusökonoomika rakenduskõrghariduse õppekava
 
E-kursuse materjali/õpiobjekti tüüp:
Sisupakett
E-kursuse materjali/õpiobjekti ulatus: Teema
Raskusaste: Keskmine
Õpetamise keel: Eesti
 
Võtmesõnad: võlaõigus
E-kursuse materjali/õpiobjekti aadress (URL):
Programm: BeSt
Seotud taotlusega: Võlgade sissenõudmine
 
Autor
Nimi Kool Amet
Laivi Annus-Anijärv (Autor) Lääne-Viru Rakenduskõrgkool Lektor
 
Failid

best.zip (450,24 KiB)

Sirvi

 
Creative Commonsi litsents
See töö on litsentsi all Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Tuletatud teoste keeld 3.0 Eesti (CC BY-NC-ND 3.0 EE) .
Avaldatud: 2009-10-19 13:07 (Laivi Annus-Anijärv)
Muudetud: 2019-11-09 11:59 (Argo Ilves)
HITSA Innovatsioonikeskus ei vastuta loodud õppematerjali sisu ja tehnilise teostuse kvaliteedi eest.

Inimesed, kes seda őpiobjekti/e-kursuse materjali kasutavad (0):

Ükski kasutaja ei ole teavitanud, et seda objekti/materjali kasutab. Kui kasutad seda objekti/materjali, logi sisse ja anna sellest teistele teada.

Kommentaarid (0):

Kommentaarid puuduvad.

Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.