2010-01-28 11:47
Muudetud: 2010-01-28 12:03
  • Taotlusveebis on otsing parandatud nii, et kui valida esimeseks otsingu väljaks kool, siis õppekava ja autori väljadel kuvatakse ainult need väärtused, mis on valitud kooliga seotud.
  • Taotlusveebis kuvati otsingus kõik õppekavad topelt. See viga on nüüd parandatud.
  • Taotlusveeb ja repositoorium on omavahel ühendatud. Kui taotlus on saanud hindamisels positiivse otsuse, ilmub taotluse alla nupp "Tee repositooriumi sissekanne". Sellel klikkides täidetakse teile osa repositooriumi sissekande vormist ära (nimi, õppekava, tüüp, programm). Nii tehes, jääb taotlusveebi sissekande juurde automaatselt link repositooriumile ning repositooriumisse tekib link taotlusveebi.
  • Taotlusveebi teavituskirjad haridustehnoloogidele on nüüd tõlgitud.
  • Kui te laeta alla otsingu tulemused taotlusveebist, siis tulemustena saate kogu täidetud info tabeli. Enne olid tabelis ainult esimese bloki andmed - nüüd on ka hindamise tulemused jms näha.
  • "Minu profiili" täitmine on lõpuks eesti keelde tõlgitud.

 

Maria Sarapu
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.