2010-11-02 10:05
Muudetud: 2010-11-02 10:07

Uuel taotluste perioodil (01.11.10-30.04.11) on VANKeR programmis võimalik taotlused esitada ka valikainete moodulitele.

  1. Taotluste veebis on iga õppekava all moodulite loetelus ’valikaine’.
  2. Taotluste esitamise perioodi lõpus saadame kooli haridustehnoloogile loetelu valikainete taotlustest ülevaatamiseks, et nad kontrolliksid esitatud taotluste vastavuse kooli õppekavadele.
  3. Kui kõik on korras, siis sõlmime kooliga sihtfinantseerimislepingu, kus koolijuht kinnitab oma allkirjaga valikainete vastavuse kooli õppekavale, mis on omakorda vastavuses kutseõppe riikliku õppekavaga.
  4. Taotluste ja materjalide hindamist valikainete moodulite puhul Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse poolt ei toimu, vaid selle eest vastutab vastav  kutseõppeasutus, kus materjal välja töötati.
Kerli Kusnets
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.