Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (11. 06. 2012. — 18. 02. 2014.)
Taotluse tüüp: õpiobjekt
Kursuse/õpiobjekti nimi: INGLISE-EESTI ÕPISÕNASTIK HAMBATEHNIKA ERIALA ÜLIÕPILASTELE
Kool: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Ainekood: IESHT-01
Kursuse/õpiobjekti esimene toimumise/kasutamise aeg: 2013
 
Õppekava: hambatehnika
Maht: 0.4 EAP
Veebipõhise töö osakaal: 100 %
 
Õpetamise keel: Eesti
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Argo Ilves Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus Projektijuht
Kateriina Rannula Tallinna Tervishoiu Kõrgkool külalisõppejõud - õpetaja
Tehniline teostus: Veebilehestik
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: Õpiobjekt koostatakse Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli hambatehnika õppekava üliõpilastele. Õpiobjekti abil on võimalik meelde tuletada ja õppida hambatehniku erialaga seonduvat terminoloogiat erialaste artiklite lugemiseks.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Enesekontroll. Sõnastiku kasutamisele annab õppejõud tagasisidet loengutes.
Õppijate hindamine: Kasutamist hinnatakse loengus
 
Hindamine (11. 06. 2012. — 18. 02. 2014.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: Vastab nõuetele
Tasu: 510
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (11. 06. 2012. — 18. 02. 2014.)
Repositooriumi sissekanne: INGLISE-EESTI ÕPISÕNASTIK HAMBATEHNIKA ERIALA ÜLIÕPILASTELE
Kursuse/õpiobjekti aadress: http://lingua.ttk.ee http://lingua.ttk.ee
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus: .ppt sonastik.ppt sonastik.ppt
 
Taotluse esitaja
Nimi: Kateriina Rannula
E-mail: E-mail
Kool: Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Amet: külalisõppejõud - õpetaja
Telefon: 55608182
 
Muudatused
Esitatud 2013-03-21 13:05 (Kateriina Rannula)
Taotlus 2013-03-21 13:05 (Kateriina Rannula)
Otsus/Põhjendus 2013-09-01 01:28 (Argo Ilves)
Esitlusfail 2017-02-08 20:36 (Argo Ilves)
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.