Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Mikroökonoomika põhikursus
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Ainekood: TET0010
Kursuse/õpiobjekti esimene toimumise/kasutamise aeg: 2015.a. sügissemester
 
Õppekava: Kaks õppekava: Rakenduslik majandusteadus ja Ärindus
Maht: 6 EAP
Veebipõhise töö osakaal: 75 %
 
Õpetamise keel: Eesti
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Raissa Kokkota Tallinna Tehnikaülikool lektor
Jelena Matina Tallinna Tehnikaülikool lektor
Valdek Putkemaa Tallinna Tehnikaülikool haridustehnoloog
Tehniline teostus: Planeeritavad vahendid Moodles: testid, foorumid, juhendid, slaidid, loengukonspektid, hindajaraporti kasutuselevõtmine, sõnastik.
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: 1) õppeaine on esimese semestri õppeaine, seega on väga oluline, et üliõpilased kohaneksid e-õppega;
2) kohustuslik õppeaine kahes õppekavas: rakenduslik majandusteadus ja ärindus;
3) eeldusaine õppeainetele TET0030 ja TET0040;
4) aine auditoorsed loengud toimuvad ühes voorus , kus on 150-200 üliõpilast;
5) e-keskkonnas oleks võimalik teha teste;
6) saab panna juhendeid, täiendavaid materjale;
7) esseede hindamine kaastudengite poolt.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Auditoorne õppetöö toimub loengutena ja seminaridena. Moodle keskkonnas sooritatakse teste teadmiste kontrolli ja enesekontrolli eesmärgil. Moodle keskkonda pannakse lisamaterjale, videoid, viiteid, seletav sõnastik ning viiakse läbi arutelusid .
Teemad: mikro- ja makroökonoomika uurimisobjekt ja -meetod; nõudlus ja pakkumine; turu tasakaal; nõudluse ja pakkumise elastsus; kogukasu ja piirkasulikkus; tarbija tasakaal; ükskõiksuskõver ja eelarvejoon; asendus- ja sissetulekuefekt; tarbija hinnavaru; tarbimisvalikute mõjurid; tootmisfunktsioon; isokvandid; firma tootmiskulud; lühi- ja pikk periood; turustruktuur: täieliku konkurentsi turg, monopol, monopolistlik konkurents, oligopol; optimaalsuse kriteeriumid erinevate turumudelite puhul; tootmistegurite turg: täielik konkurents ja monopson.
Õppijate hindamine: Hindamismeetodid on testid Moodle keskkonnas (4 testi), essee ja diskusioon (esseed hindab kaastudeng Moodle keskkonnas), 2 kontrolltööd ja eksam. Toimub eristav hindamine 10% testid, 20% parem kontrolltöö, esse, esitlus ja diskussioon 10% ja kirjalik eksamitöö 60%.

 
Hindamine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga ning kuni 1800€ tegevustoetus meeskonnale.
Tasu: kuni 10tk+1800€
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Repositooriumi sissekanne: Mikroökonoomika põhikursus
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus: .pdf 00_Esitlus.pdf 00_Esitlus.pdf
Ainekava/Õpijuhis: .pdf 01_Õpijuhis sügis 2015 TET0010.pdf
 
Taotluse esitaja
Nimi: Raissa Kokkota
E-mail: E-mail
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Amet: lektor
Telefon: 6204068
 
Muudatused
Esitatud 2015-03-19 16:19 (Raissa Kokkota)
Taotlus 2015-03-25 16:23 (Raissa Kokkota)
Otsus/Põhjendus 2015-05-14 11:55 (Marge Kusmin)
Esitlusfail 2015-11-05 12:26 (Valdek Putkemaa)
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.