Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Laevade prahtimine ja agenteerimine
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Ainekood: VME0080
Kursuse/õpiobjekti esimene toimumise/kasutamise aeg: 2015/2016 sügissemester
 
Õppekava: VAAM15/15 - Merendus
Maht: 4 EAP
Veebipõhise töö osakaal: 70 %
 
Õpetamise keel: Eesti
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Mati Kirikal Tallinna Tehnikaülikool haridustehnoloog
YrjÖ Saarinen Tallinna Tehnikaülikool Õppejõud
Tehniline teostus: Moodle
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: Sihtrühmaks on magistriõppe tudengid, enamusel neist on algteadmised kaubandusliku meresõidu korraldamisest olemas. Kontaktõpe toimub õhtuti. Kuna tudengid käivad ka tööl, siis on veebipõhine õpe äärmiselt vajalik. Õppeaine kuulub magistrite õppekavasse.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Prahituru toimimine ja selle põhisubjektid ning -objektid. Liinilaevandus ja intermodaalne transport. Sõltumatu laevabrokeri tegevus ja roll prahiturul, tema isiklikud omadused. Prahituru õiguslikud aspektid ja vastavad regulatsioonid. Laevaagendi kohustused ja vastutus. Liiniagendi tegevus laadimis- ja lossimissadamas.
Moodles toimuvad testid ja foorumid, laetakse üles referaat ja luuakse prahtimisterminite kogumik. Auditoorselt toimuvad seminarid, sh juhtumipõhised arutelud.
Õppijate hindamine: Harjutused, kodused tööd laevade prahilepingute vormistamisel, prahingukinnituste kokkuvõtted konkreetsete näidete varal.
Seminarid ja rühmatööd: prahtimisläbirääkimiste läbiviimine, laevade agenteerimine.
Suuline eksam.
 
Hindamine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga ning kuni 1800€ tegevustoetus meeskonnale.
Tasu: kuni 10tk + 1800€
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Kursuse/õpiobjekti aadress:
 - 
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus:
 - 
Ainekava/Õpijuhis:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: YrjÖ Saarinen
E-mail: E-mail
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Amet: Õppejõud
Telefon: 6135522
 
Muudatused
Esitatud 2015-03-20 12:16 (YrjÖ Saarinen)
Taotlus 2015-03-31 22:52 (Mati Kirikal)
Otsus/Põhjendus 2015-05-14 11:55 (Marge Kusmin)
Esitlusfail
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.