Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Rõivaste 2D ja 3D konstrueerimine
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Ainekood: KMT0430
Kursuse/õpiobjekti esimene toimumise/kasutamise aeg: Sügis2016
 
Õppekava: KVEM12/15
Maht: 5 EAP
Veebipõhise töö osakaal: 50 %
 
Õpetamise keel: Eesti
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Kalju Lott Tallinna Tehnikaülikool dotsent Materjaliteaduse instituudi füüsikalise keemia õppetoolis
Anneli Reinok Tallinna Tehnikaülikool  - 
Pirjo Elbrecht  -   - 
Tehniline teostus: E-kursus HITSA Moodle keskkonnas sisaldab rohke pildimaterjaliga ja muude erinevate lisadega loengumaterjale, praktiliste tööde juhendid, foorumit õppetöös ette tulevate küsimuste lahendamiseks. Tegemist on joonestamise valdkonda kuuluva õppeainega, materjalid kavandatakse luua erialaprogrammides ja esitletakse nii .pdf, animatsioonide kui pildimaterjalidena.
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: Aine kuulub rahvusvahelise magistriõppekava „Technology of wood and plastic“ tekstiilimooduli kohustuslike ainete hulka.
E-õppe keskkond on hea võimalus mahukate õppematerjalide kättesaadavaks tegemisel. E-õppe keskkond pakub palju võimalusi õppetöö mitmekesistamiseks. E-keskkond aitab kaasa iseseisvate koduste tööde teostamisel ja esitamisel. Kuna iseseisva õppetöö maht on
50%, siis e-tugi on väga vajalik, et kursust edukalt läbida ja spetsiifilisi tarkvaralisi teadmisi omandada. Loengutes on põhirõhk uue ülesande lahtiseletamisel, teostus on aga iseseisev kodune töö.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Kursuse eesmärgiks on õpetada selgeks rõivatööstuse 3D tarkvara põhifunktsioonid, töötamine vaheldumisi 2D ja 3D keskonnas istuvuse parandamiseks (muudatuste tegemine 3D keskkonnas ja nende nägemine 2D keskonnas ja vastupidi) ning kehaehitusest sõltuvate konstruktsiooni muudatusteks. Kehakujude analüüs. Suurendatud/vähendatud 2D lõike istuvuse kontrollimine 3D mannekeenidele terve suurendusskaala ulatuses. Baasteadmised inimese 3D keha skäneeerimisest, vajalikest mõõtudest vastavalt tootegruppidele ja lühitutvustus Made-to-Measure programmide tööpõhimõtetest.
Õppijate hindamine: E-testid moodustavad lõpphindest 20%. Praktilised ja iseseisvad tööd moodustavad lõpphindest 30%. Kursuse lõpus on eksam kogu semestri jooksul õpitud materjali ulatuses, mis määrab lõpphinde kujunemise 50% ulatuses.
 
Hindamine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga ning kuni 1800€ tegevustoetus meeskonnale.
Tasu: kuni 10tk+1800€
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Kursuse/õpiobjekti aadress:
 - 
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus:
 - 
Ainekava/Õpijuhis:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Anneli Reinok
E-mail: E-mail
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Amet: -
Telefon: -
 
Muudatused
Esitatud 2015-03-22 21:16 (Anneli Reinok)
Taotlus 2015-04-01 22:20 (Anneli Reinok)
Otsus/Põhjendus 2015-05-14 11:54 (Marge Kusmin)
Esitlusfail
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.