Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Kasutajaliidese disaini ja arendamise alused
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Ainekood: RAM0090
Kursuse/õpiobjekti esimene toimumise/kasutamise aeg: Sügis 2014
 
Õppekava: Rakendusinfotehnoloogia
Maht: 4 EAP
Veebipõhise töö osakaal: 75 %
 
Õpetamise keel: Eesti
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Larissa Joonas Tallinna Tehnikaülikool lektor
Gelena Orlova Tallinna Tehnikaülikool Haridustehnoloog
Tehniline teostus: Kursus luuakse Moodle keskkonnas, sisaldab tekstimaterjale PDF ja teksti formaadis, videoid, teste, praktilisi ülesandeid, viiteid. Praktilise osa valmistamiseks kasutatakse teksti ja koodi redaktoreid oma valiku järgi, kasutajaliidese loomiseks tasuta tarkvara Evolus Pencil ja teisi veebirakendusi.
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: Kursus sisaldab palju praktilisi ülesandeid ja projekte, mis võimaldavad kodust ettevalmistust oma tarkvara kasutamiseks. Kaugõppes, kus kontakttunde on vähem, on vaja omandada kõik vajalikud materjalid avalikus ligipääsus 24x7.
Elektroonilised materjalid aitavad tudengitel hästi aru saada töö korraldusest, töö järjestusest ja eesmärgist.
Videod illustreerivad keerulisi teemasid ja annavad ülevaate tarkvara kasutamisest.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Kontakttundides antakse informatsiooni aine struktuurist, erinevate standartide jaoks, ülesannete korraldamise informatsiooni. Toimub ka iseseisva töö jooksul tekkinud probleemide läbi arutamine
Praktilised ülesanded on: staatilise veebilehekülje valmistamine, „ideaalse“ shablooni loomine, aja arvutamine GOMS mudeli abiga, browseri erinevuste, standardite ja DOM-i uuring, programmerimine veebileheküljes JavaScripti ja teiste keelte abil.
Projekt sisaldab kasutajaliidese usability seotud uuringut.
Kontakttundide vahel on võimalik kasutada foorumeid ja Moodle vahendeid probleemide lahendamiseks ja suhtlemiseks.
Õppijate hindamine: Arvestuse hinne arvestatakse 4 praktilise ülesande (4x15%), 1 projekti (25%) ja 1 kontroltöö (test,15%) põhjal
 
Hindamine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga ning kuni 1800€ tegevustoetus meeskonnale.
Tasu: kuni 10tk + 1800€
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Kursuse/õpiobjekti aadress:
 - 
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus:
 - 
Ainekava/Õpijuhis:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Larissa Joonas
E-mail: E-mail
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Amet: lektor
Telefon: 53409449
 
Muudatused
Esitatud 2015-03-24 13:44 (Larissa Joonas)
Taotlus 2015-03-24 13:44 (Larissa Joonas)
Otsus/Põhjendus 2015-05-14 11:56 (Marge Kusmin)
Esitlusfail
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.