Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Immunoloogia II
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Ainekood: YTD0035
Kursuse/õpiobjekti esimene toimumise/kasutamise aeg: sügis 2015
 
Õppekava: YAGM11
Maht: 3 EAP
Veebipõhise töö osakaal: 75 %
 
Õpetamise keel: Eesti
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Tanno Mee Tallinna Tehnikaülikool  - 
Sirje Rüütel Boudinot Tallinna Tehnikaülikool dotsent
Merike Saar Tallinna Tehnikaülikool haridustehnoloog
Tehniline teostus: moodle, videod, enesetestid, foorumid
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: kursuse illustratiivne materjal on vajalik koondada ühte keskkonda.
näidisoperatsiooni fimimine, et see oleks vaadeldav ( vastasel juhul suure rühma korral näevad operatsiooni ainult esimesed)

enesetestid aitavad tudengil materjali omandamisest ise ülevaadet saada

samuti saab esitada siia kirjalikud tööd

Meil puuduvad Immunoloogia õpetamiseks uued raamatud (on Kuby 2006 väljaanded- mis on osaliselt vananenud)
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: 15 loengu tundi

16 labori tundi kokku

See on väga lühike aeg et ainet hästi omandada
e-õpe võimaldaks kodus ainet üle korrata
Õppijate hindamine: praktikumi protokoll
enesetestid
seminari ettekanne
eksam
 
Hindamine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga ning kuni 1800€ tegevustoetus meeskonnale.
Tasu: kuni 10tk + 1800€
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Kursuse/õpiobjekti aadress:
 - 
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus:
 - 
Ainekava/Õpijuhis:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Sirje Rüütel Boudinot
E-mail: E-mail
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Amet: dotsent
Telefon: 53099557, 6204447
 
Muudatused
Esitatud 2015-03-25 09:53 (Sirje Rüütel Boudinot)
Taotlus 2015-03-25 09:53 (Sirje Rüütel Boudinot)
Otsus/Põhjendus 2015-05-14 11:56 (Marge Kusmin)
Esitlusfail
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.