Taotlused - Vaata taotlusi
Taotlus (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Taotluse tüüp: e-kursus
Kursuse/õpiobjekti nimi: Teenuskeskne käsitlus avalikus sektoris
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Ainekood: IDU0470
Kursuse/õpiobjekti esimene toimumise/kasutamise aeg: 2013/2014 kevad
 
Õppekava: E-riigi tehnoloogiad ja teenused
Maht: 6 EAP
Veebipõhise töö osakaal: 90 %
 
Õpetamise keel: Inglise
Kursuse/õpiobjekti väljatöötamise meeskond:
Nimi Kool Amet
Merike Saar Tallinna Tehnikaülikool haridustehnoloog
Regina Sirendi Tallinna Tehnikaülikool Lektor
Tehniline teostus: Soovin arendada kursust edasi nii, et potentsiaalselt oleks võimalik läbida kursust 90-100% raames e-kursusena. Käesolevast semestrist olen viinud kursuse täielikult üle Moodlesse. Lisaks juba olemasolevatele õppematerjalidele (slaidid ja PDFid), soovin lisada kursusele ka õppevideoid (nii Youtube’st kui ka ise salvestatud) ning interaktiivseid ülesandeid (tudengite blogid, foorum, enesetestid). Hetkel on kasutusel tudengite foorum, mida edaspidi soovin veelgi interaktiivsemaks muuta, nii et tudengid lisaks oma tööde üleslaadimisele ja analüüsimisele ka avaldaksid arvamust teiste tudengite tööde kohta.
Kursuse/õpiobjekti vajalikkuse põhjused: Tegemist on uue rahvusvahelise magistriprogrammiga, e-Riigi tehnoloogiad ja teenused. Käesolev kursus on üks baaskursustest, mida teenustele fokusseerivad õpilased peavad läbima. See kursus peaks vastama rahvusvaheliste tudengite mitmekesistele ootustele. Tudengid on aktiivsed ja mobiilsed. Peaksime oma kursustega käima selliste trendidega kaasas ning võimaldama tudengitel olla oma õpingutes paindlikud. Lisaks sellele olen ka ise doktoritudeng ühendprogrammis TTÜ ja Swinburne’i Ülikooli vahel Austraalias. Minu õpingud näevad ette, et veedan ühe vahetusaasta teadustööd tehes seal. Selleks oleks ka vaja, et võimalikult suure osa oma kursustest saaksin viia e-õppes. Nii saab tagada kursuste jätkusuutlikkus, kui ka võimalus ainet edasi arendada ka distantsilt.
Õppeprotsessi/sisu kirjeldus: Kursuse eesmärk on anda teadmised teenuskesksest mõtlemisest ja selle rakendamise võimalikkusest avalikus sektoris. Lõpp-eesmärk on võimaldada kursuse pakkumist võimalikult suurel määral ka e-kursusena, mis vastaks kvaliteedimärgile. Lisaks tehnilise teostuse kirjeldusele avaneb tudengitele võimalus ka hinnata oma kaastudengite töid läbi foorumi ning blogipostituste. Samuti kasutatakse blogide puhul nii individuaal- kui ka rühmaülesandeid. Lisaks, iga teema kohta peavad tudengid vastama enesehindamistestidele.
Õppijate hindamine: E-kursusena langeks põhirõhk tudengite hindamisel iseseisvatele projektidele ja osalemisaktiivsusele blogides ja foorumites. Samuti hinnatakse seda, kui aktiivselt ja sisuliselt hindavad tudengid üksteise projekte. Iga teema lõpus peavad tudengid vastama õppematerjalides esitatud küsimustele. Lisaks eelmainitule, toimuvad õppejõuga enne lõplikku hinde välja panekut ka individuaalsed vestlused kursuses õpitu üle.
 
Hindamine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Otsus: Toetatud
Põhjendus: ETR 02.04.2015 otsusega toetatud kuni 10 õppevideo loomine HTK multimeediaspetsialistide abiga ning kuni 1800€ tegevustoetus meeskonnale.
Tasu: kuni 10tk + 1800€
 
Kursuse/õpiobjekti esitlemine (23. 02. 2015. — 31. 12. 2015.)
Kursuse/õpiobjekti aadress:
 - 
Kursust/õpiobjekti tutvustav esitlus:
 - 
Ainekava/Õpijuhis:
 - 
 
Taotluse esitaja
Nimi: Regina Sirendi
E-mail: E-mail
Kool: Tallinna Tehnikaülikool
Amet: Lektor
Telefon: -
 
Muudatused
Esitatud 2015-03-25 16:08 (Regina Sirendi)
Taotlus 2015-04-01 11:17 (Regina Sirendi)
Otsus/Põhjendus 2015-05-14 11:53 (Marge Kusmin)
Esitlusfail
Kui ei ole teisiti märgitud, siis on lehe sisu litsenseeritud Creative Commons Autorile viitamine 3.0 Eesti (CC BY 3.0) litsentsi all.